Hem

Hållbart fiske i Östersjön

Trosa har en aktiv yrkesfiskebåt – NG8.
Åke Bergdahl är ägare och licensierad yrkesfiskare och Carl-Rikhard Carlenstierna besättning.

 

Hem

Båten Askholma Trosa är byggd på Gotland 1947
• Ekskrov, plastat på utsidan.
• Längd 10,70m
• Bredd 4.05m
• Vikt 11,4 ton
• Motor effekt 90 kW
• Distriktsbeteckning NG 8
• Signal SFB-6651
• Besättning 2-3 man

Fiskesäsong april – november
Fångst perioder där huvudfångsterna är:
april – juni                     Strömming, Sik, Gädda, Havsöring, Lax
juni – augusti               Abborre, Sik, Gädda, Flundra, Havsöring, Lax
augusti – november  Sik, Flundra, Havsöring, Lax

NG 8 har ingen torskkvot men får landa torsk som bifångst med 10% av upptagen fångst. (Ex. 200 kg fisk = 20 kg torsk)

NG 8 fiskar i huvudsak med nät med stor maskstorlek (dvs. att diagonalmåttet är 92 mm och att varje maskben är 46 mm.)

Vidare används även sälsäkra ryssjor samt sälsäkra push-up fällor.

Hem

Hållbart fiske
NG 8 fiskar med ett stort tänk på att fiskeriverksamheten i Östersjön skall kunna överleva på lång sikt och väljer därav att fiska med nät som ser till att mindre fiskar kan leva vidare tills dom uppnått en acceptabel storlek.

NG 8 är ingen volymfiskarbåt.
Upptagen fångst säljs till lokala mottagare på orten samt att man vid ett antal tillfällen även säljer direkt från båten som har sin hamnplats i Trosa vid Östra Hamnbassängen. (Utanför Tullhuset).

Hem
Hem